Materiacura

Stichting Materiacura is een HKZ gecertificeerde organisatie met een W.T.Z.I. erkenningen. Wij zijn gespecialiseerd in laagdrempelige zorg/dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische aandoeningen. Ondanks de veranderingen in de zorg door bezuinigingen van de overheid, hebben wij dankzij onze ervaring, inzet en het centraal stellen van kwaliteit, onze producten onderscheidend kunnen ontwikkelen. Wij letten hierbij bewust op de verhouding kwaliteit en prijs. Voor een zorginstelling klinkt dit zakelijk en dat is natuurlijk ook zo maar feitelijk is het de zorgvrager die hiervan profiteert. Uiteindelijk staat u in het hulpverleningstraject zelf aan het roer en bepaalt u de koers. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en zullen dit aan u kenbaar maken. Wanneer wij merken dat uw wensen niet haalbaar zijn bij de zorg die wij kunnen bieden, dan begeleiden wij u door naar een passendere plek. Het gaat om ons tijdens het gehele hulpverleningstraject om eerlijke betrokkenheid en volledige inzet om samen met u, meetbare resultaten neer te zetten, zodat u merkt en ziet dat er daadwerkelijk wat aan het veranderen is in uw leven. De zorg/dienstverlening is voor ons niet het doel maar het middel om uw zelfstandigheid en welzijn te vergroten en te waarborgen.

 Lees meer>>

Geen nieuws in deze lijst: